Adquisició d'un equip de sorrejament

COFINOX, empresa líder en planxisteria industrial, amplia el seu parc de maquinària amb un equip de sorrejament format fonamentalment per una cabina, una taula auxiliar de càrrega i una pistola de projecció d'abrasiu.

El sorrejat abrasiu és una tècnica de neteja superficial per impacte que elimina qualsevol òxid, escata de laminació, pintura i material estranys que pugui presentar una peça metàl·lica.

Amb la posada en marxa d'aquest nou equip COFINOX vol reforçar la seva gamma d'acabats, especialment, el sorrejat.

 
Cofinox 2019