Implantació d'una intranet corporativa

Des de fa uns mesos COFINOX està dotant tots els operaris de les seccions de tall, plegat i soldadura d'un terminal informàtic per millorar la comunicació interna de l'empresa. Aquesta acció organitzativa s'emmarca dins del Pla Global de Qualitat que s'hauria de completar en 5 anys.

L'ús d'una intranet corporativa suposa, entre altres avantatges, una clara reducció de costos operatius, un accés ràpid a informació actualitzada i, sobretot, un augment de l'eficiència i de la productivitat.

 
Cofinox 2018