Política de privadesa

Les dades personals per vostè facilitades a través del present formulari, seran incorporades a un fitxer titularitat de Cofinox, SL amb CIF núm. B59587915 i domicili a Carretera de Molins a Sabadell, km. 13, Nau 5, Polígon Industrial Can Rosès, 08191, Rubí (Barcelona), degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades i, la finalitat del qual és gestionar informació sobre productes o serveis, atendre peticions i l’enviament d’informació d’interès mitjançant comunicacions electròniques.

2. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè consent expressament i de manera inequívoca el tractament de dades per a la finalitat indicada a l’apartat anterior.

3. Cofinox, SL, es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial ia guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia.

4. En qualsevol moment podreu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, (acompanyant còpia d’un document oficial que us identifiqui) al nostre domicili social, Carretera de Molins a Sabadell, km. 13, Nau 5, Polígon Industrial Can Rosès, 08191, Rubí (Barcelona).

Desplaça cap amunt