ELS NOSTRES VALORS

A Cofinox ens esforcem per complir els objectius de desenvolupament sostenible establerts per l’ONU, i treballem diàriament per contribuir al benestar de les persones i del planeta a través de les nostres accions i pràctiques sostenibles.

Salut i benestar

Ens preocupem per la salut i el benestar dels nostres empleats. Per això, ens assegurem de complir amb totes les normatives de seguretat i salut a la feina.

Igualtat de gènere

Fomentem la igualtat de gènere i la diversitat, treballant per crear un ambient inclusiu i respectuós. A més, promovem la igualtat d’oportunitats i l’accés a la formació i desenvolupament professional per a totes les persones.

Aigua neta i sanejament

La gestió de laigua és fonamental per a la nostra empresa. Ens esforcem per reduir el consum d’aigua als nostres processos de producció, i assegurem l’ús responsable i sostenible a totes les nostres activitats.

Energia sostenible

Cerquem reduir el nostre impacte ambiental i fomentar la utilització d’energies renovables. Per això, hem implementat diverses mesures per reduir el consum energètic i augmentar l’ús d’energies netes i sostenibles.

Treball decent i creixement econòmic

Ens preocupem per oferir una feina digna i segura als nostres empleats, i fomentem el seu creixement professional i personal. A més, la nostra empresa contribueix al creixement econòmic de la regió i del país mitjançant la creació d’ocupació i la inversió en tecnologia i innovació.

Indústria, innovació i infraestructura

La innovació i la millora constant són fonamentals a la nostra empresa. Busquem l’excel·lència en els nostres processos i productes i treballem en el desenvolupament de tecnologies més eficients i sostenibles per a la indústria metal·lúrgica.

Producció i consum sostenible

Ens comprometem a produir de manera sostenible, reduint al mínim el nostre impacte ambiental. Per fer-ho, implementem pràctiques responsables en els nostres processos de producció i promovem l’ús responsable i sostenible dels nostres productes.

Desplaça cap amunt